Izjava o odricanju odgovornosti


Razumijem da je moje sudjelovanje na utrci Mliječna staza 2022. (u nastavku: Događanje) donekle rizično. Potvrđujem da Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Radnička cesta 41, Zagreb; OIB 18282095247 (u nastavku: Organizator) ni na koji način nije odgovoran ako se ozlijedim. Imam važeće osiguranje od osobne odgovornosti i osiguranje od ozljede koja pokrivaju moje sudjelovanje. Ako prouzročim štetu ijednoj drugoj osobi ili imovini, preuzimam odgovornost i pobrinut ću se da Organizator ne pretrpi nikakvu s tim povezanu štetu.

Pristajem se pridržavati pravila natjecanja i sigurnosnih procedura koje je uspostavio Organizator za vlastito dobro i dobro drugih osoba. Provjerio sam svoju opremu i utvrdio da je ona ispravna, valjano održavana i prikladna za događanje.

Odabirom opcije sudjelovanja uz atlasGO aplikaciju pristajem na Uvjete korištenja.

Suglasan/na sam da Organizator može snimiti i koristiti audio snimke, video snimke i fotografije s Događanja te koristiti moje ime, prikaz, glas, lik, izvedbu u svim medijima, isključivo u svrhu promocije humanitarne utrke i privlačenja zainteresirane javnosti za sudjelovanje na budućim humanitarnim utrkama.

Organizator ima pravo koristiti, emitirati, prikazivati, izlagati, reproducirati i/ili učiniti javno dostupnim materijal snimljen tijekom ili povezano s Događanjem u svim medijima, uključujući, bez ograničenja, radio, televiziju, kina, događanja, nosače podataka i Internet. Organizator ima pravo napraviti sve izmjene, prekide, rezove ili druge promjene u i na materijalu te se služiti takvim izmijenjenim materijalom bez ikakvih ograničenja.

Svjestan sam da neću imati pravo odobriti materijal i da postoji mogućnost da neću biti spomenut kao sudionik Događanja. Ne očekujem ostvariti ikakvu financijsku korist od mog pojavljivanja na ikakvom materijalu u vezi s Događanjem.

Imam pravo na korištenje svoje vlastite kamere na Događanju u svrhu snimanja sadržaja i korištenja takvog sadržaja u privatne svrhe, odnosno samo na svojoj vlastitoj internetskoj stranici i na svojim kanalima društvenih medija.

Organizator: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Radnička cesta 41, Zagreb; OIB 18282095247

Događanje: humanitarno događanje „Mliječna staza 2022.“

Datum događanja: 9. – 18. rujna 2022.