AtlasGO – Uvjeti korištenja

 DATUM STUPANJA NA SNAGU: 14. OŽUJKA 2019.


1. UVOD

Zahvaljujemo što koristite atlasGO aplikaciju! Nadamo se da ćete je smatrati korisnim resursom. Ovi uvjeti pružanja usluge (dalje u tekstu: Uvjeti) odnose se na vaša prava i obveze u pogledu pristupa internetskoj stranici i mobilnoj aplikaciji atlasGO te njihovoj upotrebi, kao i na sve ostale povezane usluge koje pružamo (dalje u tekstu zajedno nazvani: Usluga). Sva upućivanja na „mi“, „nas“, „naš“ ili „atlasGO“ odnose se na Atlas Unlimited Inc., zakladu za javno dobro iz Delawarea. Sva upućivanja na „vi“, „vas“, „vaš“ ili „korisnik“ odnose se na krajnjeg korisnika Usluge. Sva upućivanja na „atlasGO partnere“ odnose se na svaku fizičku ili pravnu osobu koja prima ili daje sredstva prikupljena u okviru Usluge. Osim ovih uvjeta molimo da proučite i atlasGO Politiku zaštite privatnosti na adresi https://atlasgo.org/privacy/, u kojoj se opisuju naše prakse povezane s prikupljanjem i upotrebom vaših podataka radi pružanja Usluge. Ovi se uvjeti primjenjuju i na našu Politiku zaštite privatnosti te su oboje ažurirani kako bi bili u skladu sa zahtjevima novog zakona o zaštiti podataka pod nazivom Opća uredba o zaštiti podataka EU-a (dalje u tekstu: GDPR). Korištenjem Usluge izjavljujete i potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete i našu Politiku zaštite privatnosti koji predstavljaju obvezujuće sporazume te pristajete biti obvezani njima.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE JER SADRŽAVAJU VAŽNE INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA I ODGOVORNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE O OGRANIČENJU NAŠE ODGOVORNOSTI I OBVEZUJUĆOJ ARBITRAŽI. AKO OVE UVJETE NE PRIHVAĆATE U CIJELOSTI, NE MOŽETE PRISTUPITI USLUZI NITI SE NJOME KORISTITI.

Slobodno nam se obratite na adresu e-pošte hello@atlasgo.org ako imate bilo kakvih pitanja ili želite razgovarati o ovim Uvjetima.

2. DOBNA POLITIKA; DOZVOLJENI KORISNICI

Upotreba Usluge nije namijenjena djeci mlađoj od 13 godina. Upotrebom Usluge potvrđujete atlasGO-u da ste stariji od 13 godina i da zakonski smijete sklopiti ovaj Sporazum. Ako saznamo ili imamo razloga sumnjati da je korisnik mlađi od 13 godina, odmah ćemo obrisati sve osobne podatke na njegovu računu i raskinuti Uslugu. Ako imate između 13 i 18 godina, potvrđujete da imate dopuštenje svojeg roditelja ili zakonskog skrbnika za upotrebu Usluge.


3. DOZVOLJENA UPOTREBA USLUGE

Uslugom se možete koristiti samo za njezinu namjeravanu svrhu. Ne smijete je upotrebljavati ni za koje druge svrhe. Svaka nedozvoljena upotreba Usluge, koju određujemo prema vlastitom nahođenju, predstavljat će temelj za trenutni raskid ovih Uvjeta, prestanak vaše upotrebe Usluge i pristupa njoj.


4. OGRANIČENJA UPOTREBE USLUGE

Zabranjuje se povreda ili pokušaj povrede sigurnosnih značajki Usluge, što uključuje, ali nije ograničeno na pristup sadržaju ili podacima koji vam nisu namijenjeni ili prijavu na poslužitelja ili račun kojemu niste ovlašteni pristupiti; pokušaj istrage, skeniranja ili ispitivanja ranjivosti Usluge ili bilo kojeg povezanog sustava ili mreže, ili pokušaj povrede mjera sigurnosti ili provjere autentičnosti bez odgovarajućeg ovlaštenja; ometanje ili pokušaj ometanja pružanja usluge bilo kojem korisniku, poslužitelju ili mreži, što uključuje, ali nije ograničeno na unošenje virusa u Uslugu, preopterećenje, zagušenje mreže, slanje neželjene pošte, zatrpavanje porukama e-pošte, rušenje sustava ili poduzimanje sličnih radnji; i krivotvorenje TCP/IP zaglavlja paketa ili bilo kojih podataka iz zaglavlja u bilo kakvoj poruci e-pošte ili pošti u kojoj se upotrebljava Usluga. Nadalje, zabranjuje se kopiranje, prodaja, distribucija, objava, preuzimanje ili reprodukcija bilo kojeg aspekta Usluge. Isto tako ne smijete mijenjati, dekompilirati ili rastavljati bilo koji aspekt Usluge, kao ni iz nje izvoditi djela niti na nju primjenjivati obrnuto inženjerstvo ili je na bilo koji drugi način izmijeniti. Nadalje, pristajete na to da nećete licencirati, prodavati, iznajmljivati, davati u koncesiju, prenositi, dodjeljivati, distribuirati ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati Uslugu; pristajete na to da Usluzi nećete pristupiti kako biste izradili sličnu ili konkurentnu uslugu; da Usluzi nećete pristupiti nijednim drugim putem osim preko sučelja koje pruža atlasGO; i da nećete ukloniti, sakrivati niti izmijeniti nijednu obavijest o vlasničkim pravima (uključujući obavijesti o autorskim pravima i žigu) koju Usluga može sadržavati ili koja u vezi s njome može biti prikazana.


5. VLASNIŠTVO NAD USLUGOM

Usluga sadržava važno materijalno vlasništvo kojeg smo mi vlasnici, uključujući softver i hardver koji čine naše intelektualno vlasništvo i poslovne tajne. Ništa u ovim Uvjetima nije sastavljeno kao prijenos bilo kakvog vlasničkog prava iz našeg vlasništva ili u njega. Odobravamo vam samo neisključivu, neprenosivu i opozivu dozvolu, koja se ne može podlicencirati, za upotrebu Usluge u svrhe dozvoljene ovim Uvjetima, i isključivo u onom razdoblju u kojem vam je dopušten pristup Usluzi.

Nadalje, možete dostavljati primjedbe, prijedloge ili mišljenja o Usluzi, ili vas mi možemo pozvati da to učinite, uključujući u svrhu poboljšanja Usluge (dalje u tekstu: povratne informacije). Dostavljanjem povratnih informacija potvrđujete da su vaši podnesci dobrovoljni, besplatni, nenaručeni i neograničeni te da nas time nećete ni na koji način zadužiti ili drukčije obvezati. Te podneske i njihove sadržaje smijemo upotrebljavati, kopirati, mijenjati, objavljivati ili redistribuirati u bilo koje svrhe i na bilo koji način te vam pritom nismo dužni nikakvu naknadu. Također ste suglasni da se ne odričemo nikakvih prava u pogledu upotrebe sličnih ili povezanih ideja koje su nam otprije poznate, a koje su razvili zaposlenici ili smo do njih došli na drugi način.

U okviru Usluge također smijete dijeliti fotografije ili druge slične materijale. Dostavom takvih fotografija ili sličnih materijala potvrđujete da su ti podnesci dobrovoljni i bez ograničenja. Nadalje potvrđujete da takve materijale smijemo upotrebljavati, kopirati, mijenjati, objavljivati ili redistribuirati u punom opsegu koji je dopušten GDPR-om kako bismo promicali atlasGO ili u neke druge slične svrhe te vam pritom nismo dužni nikakvu naknadu.


6. STRANICE I USLUGE TREĆIH STRANA

Naša Usluga može biti dio usluga koje pružaju treće strane kako bi funkcionirala. Ističemo da, osim u skladu sa zahtjevima GDPR-a, nemamo kontrolu nad trećim stranama i da takve treće strane nisu posrednici atlasGO-a. Stoga ne dajemo nikakva jamstva niti preuzimamo odgovornost u pogledu informacija ili usluga koje pružaju treće strane, osim u opsegu koji se zahtijeva GDPR-om. Potvrđujete i suglasni ste da ne dajemo nikakva jamstva niti pohvale za proizvode ili usluge trećih strana ili pak informacije koje one pružaju, bilo putem Usluge ili na koji drugi način. U skladu s time ne preuzimamo odgovornost za vašu upotrebu bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, kao ni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu zbog ili u vezi s vašom upotrebom bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, osim u opsegu koji se zahtijeva GDPR-om. Ako imate pitanja o proizvodima i uslugama treće strane, obratite se trećoj strani. atlasGO se ovim putem odriče odgovornosti te vi ovim putem razrješavate i oslobađate atlasGO i njegove davatelje licencija i dobavljače svih prošlih, sadašnjih i budućih potraživanja, obveza i poznatih ili nepoznatih odšteta koje nastanu slijedom ili u vezi s vašim interakcijama s takvim trećim stranama i njihovim proizvodima i uslugama. Stanovnici Kalifornije OVIM SE PUTEM ODRIČU ČLANKA 1542. KALIFORNIJSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA KOJI SE ODNOSI NA SLJEDEĆE I GLASI: „OPĆE ODRICANJE NE OBUHVAĆA POTRAŽIVANJA ZA KOJA VJEROVNIK NIJE ZNAO ILI SUMNJAO DA POSTOJE U NJEGOVU KORIST U VRIJEME PROVEDBE ODRICANJA, A KOJA BI, DA JE ZA NJIH ZNAO, MATERIJALNO UTJECALA NA NJEGOVU NAGODBU S DUŽNIKOM.“ OVIME SE ODRIČETE SVIH SLIČNIH ODREDBI U BILO KOJEM DRUGOM MJERODAVNOM PRAVU.


7. AŽURIRANJA USLUGE

atlasGO može s vremena na vrijeme razviti zakrpe, ispravke programskih pogreški, ažuriranja, nadogradnju i druge izmjene radi poboljšanja izvedbe Usluge (dalje u tekstu: ažuriranja). Oni se mogu automatski instalirati bez slanja dodatne obavijesti ili prikupljanja dodatne suglasnosti, osim u opsegu koji se zahtijeva GDPR-om. Ako ne želite koristiti takva ažuriranja, možete zatvoriti svoj račun i prestati upotrebljavati Uslugu. Ako prethodno otvoren račun ne zatvorite, ažuriranja se odvijaju automatski. Pristajete na to da se od vas može tražiti da instalirate ažuriranja kako biste upotrebljavali Uslugu. Neprekinutom upotrebom Usluge pristajete na ove Uvjete koji se odnose na Uslugu.


8. PODACI KOJE DOSTAVLJATE ATLASGO-U

U okviru funkcija Usluge koju pružamo možete nam putem svojeg korisničkog računa dostaviti podatke o sebi. Podaci koje prikupljamo detaljno su navedeni u našoj Politici zaštite privatnosti: https://atlasgo.org/privacy/. Pružanjem tih podataka, nama te humanitarnim udrugama, poduzećima usmjerenima na misiju i donatorima tvrtki koji pružaju podršku ciljevima atlasGO-a i od njih imaju koristi (dalje u tekstu: partneri) dajete pravo da te podatke upotrebljavaju u svrhe opisane u ovim Uvjetima i Politici zaštite privatnosti i u svrhu pružanja Usluge, te izjavljujete i jamčite da ste vlasnik tih podataka ili imate ovlaštenje za njihovu distribuciju.

Preuzimanjem mobilne aplikacije atlasGO pristajete na to da te podatke, uključujući vašu adresu e-pošte, možemo upotrijebiti kako bismo vam slali atlasGO bilten ili vas na neki drugi način obavijestili o promidžbenim aktivnostima, ažuriranjima i značajkama Usluge.  Ako ne želite primati bilten ili druge slične obavijesti, obratite nam se ili otkažite pretplatu na bilten putem poveznice navedene u biltenu.

Nadalje, ključni aspekt Usluge sastoji se u tome da svojim partnerima dajemo pristup vašim osobnim podacima za potrebe opisane u našoj Politici zaštite privatnosti (osobito u svrhu primanja metričkih i analitičkih podataka povezanih s ciljem koji određeni partner podupire i u svrhu toga da partneri mogu vaše osobne podatke upotrijebiti kako bi vas kontaktirali u vezi sa svojim proizvodima, uslugama i pozivima na djelovanje). Iako je njihova upotreba vaših osobnih podataka izvan naše kontrole, time što se slažete s ovim Uvjetima i našom Politikom zaštite privatnosti pristajete na to da naši partneri upotrebljavaju vaše osobne podatke kako je prethodno opisano i navedeno u našoj Politici zaštite privatnosti.


9. PRAVA DRUGIH U POGLEDU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ne smijete učitavati, preuzimati, prikazivati, objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način distribuirati nikakve informacije ni sadržaj kojima biste povrijedili prava intelektualnog vlasništva ili vlasnička prava bilo koje treće strane. Izjavljujete i jamčite atlasGO-u da ste vlasnik svih informacija koje pružite putem ili u okviru Usluge, ili da imate pravo na njihovu upotrebu. Ako ne poštujete prava intelektualnog vlasništva ili vlasnička prava treće strane, preuzimate isključivu odgovornost za sve povrede prava.


10. ZATVARANJE RAČUNA

Svoj račun možete zatvoriti u bilo kojem trenutku slanjem poruke e-pošte na hello@atlasgo.org. Više informacija o našim praksama povezanima s pohranom vaših podataka potražite u našoj Politici zaštite privatnosti: https://atlasgo.org/privacy/. Nadalje, ako Uslugu upotrebljavate na način koji bi nas izložio obvezama ili poremetio korištenje Usluge drugih korisnika, ili ako ne poštujete ove Uvjete ili našu Politiku zaštite privatnosti, zadržavamo pravo da zatvorimo vaš korisnički račun ili poduzmemo neku drugu radnju kako bismo vam onemogućili pristup našoj Usluzi ako prema vlastitom nahođenju procijenimo da je takva radnja potrebna.


11. KORISNIČKA IMENA I LOZINKE; RADNJE NA VAŠEM RAČUNU

U okviru Usluge od vas će se tražiti da otvorite račun s korisničkim imenom i lozinkom pomoću kojih ćete moći pristupati svojem računu, ili ćete moći otvoriti račun povezivanjem na stranicu ili uslugu treće strane. Izjavljujete i jamčite da su svi potrebni registracijski podaci koje podnesete istiniti i točni i da ćete održavati točnost tih podataka. Sami ste odgovorni za to da je vaša lozinka sigurna i da neće biti otkrivena trećim stranama. Ne smijete upotrebljavati račun nijedne druge osobe, kao ni njihovo korisničko ime ni lozinku. Ako primijetite neovlaštenu upotrebu svojeg računa, korisničkog imena ili lozinke, odmah nas o tome morate obavijestiti. Slažete se da mi ne preuzimamo odgovornost ni za kakav gubitak do kojeg bi moglo doći ako netko drugi upotrijebi vaš račun, korisničko ime ili lozinku, bilo uz vaše znanje ili bez njega. Nadalje, slažete se da ste, s obzirom na to da ste odgovorni za održavanje pristupa svojem računu, jedini odgovorni za svu štetu koja bi mogla nastati upotrebom ili zloupotrebom Usluge koja potječe s vašeg računa, neovisno o tome jeste li doista vi bili osoba koja je upotrijebila ili zloupotrijebila Uslugu.


12. NEPRIMJERENI SADRŽAJ

Nećete proizvoditi neprimjereni sadržaj dostupan u okviru ili putem Usluge, što uključuje, ali nije ograničeno na: uvredljiv, klevetnički, opscen, pornografski, pogrdni ili prijeteći sadržaj; sadržaj koji zagovara ili potiče na ponašanje koje bi moglo predstavljati kazneno djelo, dovesti do građanske odgovornosti ili na neki drugi način povrijediti bilo koje mjerodavno lokalno, savezno, nacionalno ili inozemno pravo ili propise; ili kojim se oglašavaju ili na neki drugi način traže sredstva za robu ili usluge. Ako objavite takvu vrstu neprimjerenog sadržaja ili Uslugu upotrijebite za prijenos takvog sadržaja, možemo ga ukloniti s naših poslužitelja i zatvoriti vaš račun.


13. IZJAVA O OGRANIČENJU JAMSTAVA

USLUGA SE PRUŽA ZA VAŠU KORIST „KAKVA JEST“ I „KAKO JE RASPOLOŽIVA“ TE SE ATLASGO I NAŠI DAVATELJI LICENCIJA I DOBAVLJAČI IZRIČITO ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, ŠTO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVA ILI UVJETE TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, TOČNOSTI I NEPOSTOJANJA POVREDE.

ATLASGO I NAŠI DAVATELJI LICENCA I DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE SE NEDOSTACI ISPRAVITI ILI DA ĆE USLUGA: ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE; BITI DOSTUPNA NA NEPREKINUTOJ, PRAVODOBNOJ ILI SIGURNOJ OSNOVI BEZ POGREŠAKA; ILI DA ĆE BITI TOČNA ILI POUZDANA. NIKAKAV USMENI ILI PISANI SAVJET ILI INFORMACIJA KOJE DOBIJETE OD ATLASGO-A ILI PUTEM USLUGE NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVO JAMSTVO.

ATLASGO NE JAMČI, NE POHVALJUJE I NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI ZA KOJI PROIZVOD, USLUGU, POSLOVANJE ILI INFORMACIJE KOJE TREĆA STRANA OGLAŠAVA ILI NUDI PUTEM USLUGE ILI U VEZI S NJOME, TE ATLASGO NE SUDJELUJE NI U JEDNOJ TRANSAKCIJI IZMEĐU VAS I TREĆIH STRANA.

ATLASGO NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI O KOJEM SADRŽAJU KOJI JE DIO USLUGE ILI MU SE PUTEM NJE PRISTUPA TE ATLASGO NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA TOČNOST, SUKLADNOST S AUTORSKIM PRAVIMA, ZAKONITOST ILI PRIMJERENOST MATERIJALA KOJI JE SADRŽAN U USLUZI ILI MU SE PUTEM NJE PRISTUPA.


14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ničime se u ovim Uvjetima i osobito u okviru ove odredbe o „Ograničenju odgovornosti“ ne isključuje odgovornost koja se ne može isključiti na temelju mjerodavnog prava.

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI KOJA JE PREDVIĐENA MJERODAVNIM PRAVOM, OSIM PRETHODNO NAVEDENIH IZJAVA O OGRANIČENJU JAMSTAVA, NI U KOJEM SLUČAJU (A) ATLASGO ILI BILO KOJI PARTNER ATLASGO-A NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KOJU NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, ILUSTRATIVNU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA PODATAKA ILI DOBITI, KOJA BI MOGLA NASTATI ZBOG USLUGE ILI S NJOME BITI POVEZANA, ČAK I AKO JE ATLASGO ILI BILO KOJI PARTNER ATLASGO-A ZNAO ILI TREBAO ZNATI ZA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE, I (B) KUMULATIVNA UGOVORNA ODGOVORNOST, ODGOVORNOST ZA PRIJESTUP ILI NEKA DRUGA ODGOVORNOST ATLASGO-A ILI BILO KOJEG PARTNERA ATLASGO-A KOJA PROIZLAZI IZ USLUGE ILI JE S NJOME POVEZANA NEĆE PRIJEĆI VRIJEDNOST OD 100 USD. ATLAS SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI SVOJIH DAVATELJA LICENCIJA I DOBAVLJAČA.


15. NAKNADA ŠTETE

Prihvaćate da ćete atlasGO-u, njegovim direktorima, službenicima i posrednicima, kao i njegovim davateljima licencija, dobavljačima i partnerima nadoknaditi štetu, braniti ih i osloboditi odgovornosti u odnosu na štetu, obveze, potraživanja ili zahtjeve (uključujući troškove i odvjetničke tarife) trećih strana koji proizađu zbog (i) vaše upotrebe Usluge, (ii) vaše povrede ovih Uvjeta ili (iii) vaše povrede bilo kojeg prava ili prava bilo koje treće strane. atlasGO zadržava pravo da na vaš trošak preuzme isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojom stvari za koju ste dužni nadoknaditi štetu atlasGO-u te pristajete na suradnju s nama u pogledu obrane od takvih zahtjeva. Suglasni ste da nećete riješiti nijedan takav zahtjev bez prethodnog pisanog pristanka atlasGO-a te će atlasGO uložiti razumne napore da vas obavijesti o takvim zahtjevima, tužbama ili postupcima nakon što za njih sazna.


16. ZAKON O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA U DIGITALNOM TISUĆLJEĆU

Cijenimo vaša prava intelektualnog vlasništva. Stoga zadržavamo pravo na to da obustavimo i/ili zatvorimo svaki korisnički račun za koji je dokazano da su njime povrijeđena prava intelektualnog vlasništva korisnika, atlasGO-a ili trećih strana, ili pak propisi povezani s intelektualnim vlasništvom. Ako u dobroj vjeri smatrate da su u okviru naše Usluge povrijeđena vaša prava intelektualnog vlasništva ili prava drugih i želite da izbrišemo, izmijenimo ili onemogućimo pristup materijalu o kojemu je riječ, morate nam dostaviti sve sljedeće informacije (u skladu sa  Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću iz 1998.): (a) fizički ili elektronički potpis osobe koja je ovlaštena djelovati u ime nositelja isključivog prava koje je navodno povrijeđeno; (b) identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravom za koje se tvrdi da je povrijeđeno ili, ako jedna prijava obuhvaća više djela zaštićenih autorskim pravom, reprezentativni popis takvih djela; (c) identifikaciju materijala za koji se tvrdi da je predmet povrede i koji treba ukloniti ili mu onemogućiti pristup te informaciju koja je razumno dovoljna da nam omogući lociranje materijala; (d) informaciju koja je razumno dovoljna da vas možemo kontaktirati, kao što su adresa, telefonski broj i, ako je dostupna, adresa elektroničke pošte na koju vas možemo kontaktirati; (e) izjavu da u dobroj vjeri smatrate da nositelj autorskog prava ili njegov predstavnik nisu odobrili upotrebu materijala na način kojemu prigovarate ili da takva upotreba nije dopuštena zakonom; i (f) izjavu da su informacije iz prijave točne i da ste pod prijetnjom krivokletstva ovlašteni djelovati u ime nositelja isključivog prava koje je navodno povrijeđeno. Da bi ta prijava proizvela učinke, morate je dostaviti našem službeniku za autorska prava na:

Copyright Agent

Atlas Unlimited Inc.

77 Van Ness Ave Ste. 101, San Francisco, CA 94102

+1 (415) 518-0404

hello@atlasgo.org


17. MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti podliježu zakonima savezne države Kalifornije neovisno o sukobu odredbi zakona. Suglasni ste da ćete sudu savezne države i federalnom sudu koji ima nadležnost rationae personae u okrugu San Francisco u Kaliforniji za potrebe rješavanja spora podnijeti sve takve zahtjeve ili sporove, osim ako u skladu s ovim Uvjetima o njima treba odlučivati u arbitražnom postupku.


18. RJEŠAVANJE SPOROVA

Suglasni ste da će se svi sporovi, potraživanja ili rasprave koji proizlaze iz upotrebe Usluge ili su s njome povezani rješavati na sljedeći način. Kao prvo, oboje smo suglasni da ćemo spor u dobroj vjeri pokušati riješiti neslužbeno tako što ćemo međusobno stupiti u kontakt putem poruke e-pošte (možete nas kontaktirati na hello@atlasgo.org). Kao drugo, ako se spor ne riješi neslužbenim putem, oboje smo suglasni da ćemo u dobroj vjeri pokušati riješiti spor mirenjem koje će voditi JAMS, a odvijat će se u okrugu San Francisco u Kaliforniji, dok ćete troškove tog mirenja u jednakom dijelu snositi vi i atlasGO. Kao treće, ako se spor ne riješi neslužbenim putem ili mirenjem, oboje smo suglasni da ćemo sudjelovati u obvezujućoj arbitraži koju će voditi JAMS, a koja će se odvijati u okrugu San Francisco u Kaliforniji.

Vi ili mi možemo podnijeti tužbu isključivo radi izdavanja naloga, a da pritom prvo ne pokrenemo prethodno opisani postupak rješavanja spora.

Oboje smo suglasni da, u slučaju arbitraže ili tužbe koja je dopuštena u ovom odjeljku ili drugim putem, stranka koja je uspjela u sporu ima pravo na naknadu troškova i tarifa (uključujući razumnu odvjetničku tarifu). Arbitraža koja se provodi u skladu s ovim odjeljkom povjerljiva je te ni vi, ni atlasGO ni arbitar ne smiju otkriti podatke o postojanju, sadržaju ili rezultatima bilo koje arbitraže, osim ako se to ne zahtijeva zakonom ili za potrebe provedbe žalbe na arbitražnu odluku. Presuda o bilo kojoj arbitražnoj odluci može se upisati pri bilo kojem sudu koji ima odgovarajuću nadležnost. Ni za koji zahtjev na koji se odnosi ova arbitražna klauzula ne postoji pravo ili ovlaštenje da se o njemu odlučuje u arbitražnom postupku na temelju kolektivne tužbe, na konsolidiranoj osnovi ili na osnovama koje uključuju zahtjeve podnesene u navodnom reprezentativnom svojstvu u ime šire javnosti (što uključuje, ali nije ograničeno na privatne odvjetnike koji djeluju u interesu javnosti). Ako sud bilo koji dio ove arbitražne klauzule proglasi neprimjenjivim ili nevažećim, preostali dio i dalje ostaje na snazi i ima puni učinak.

VI I ATLASGO OVIM SE PUTEM NEOPOZIVO ODRIČETE SVIH PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM U BILO KOJEM PRAVNOM POSTUPKU KOJI BI MOGAO PROIZAĆI IZ OVIH UVJETA ILI TRANSAKCIJA KOJE SE U NJIMA RAZMATRAJU ILI KOJI JE S NJIMA POVEZAN.

Ništa navedeno u ovom odjeljku ne ograničava našu mogućnost da zatvorimo vaš račun ili poduzmemo neku drugu radnju povezanu s njime, kako je predviđeno ovim Uvjetima.


19. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uvjeti ostaju na snazi i imaju učinak tako dugo dok pristupate Usluzi ili se njome koristite, ili pak dok se Usluga ne raskine u skladu s odredbama ovih Uvjeta. Međutim, odredbe ovih Uvjeta za koje je na temelju njihova smisla i konteksta predviđeno da vrijede i nakon raskida ovih Uvjeta nastavljaju vrijediti i nakon raskida.


20. RASKIDIVOST I ODRICANJE

Ako zbog bilo kojeg razloga bilo koji uvjet iz ovih Uvjeta postane neprovediv, svi ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni i na snazi te imaju puni učinak. Nemogućnost provedbe bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje od našeg prava da to učinimo naknadno te nijedno odricanje nema učinak ako nije sastavljeno u pisanom obliku i ako ga nije potpisao ovlašteni predstavnik stranke koja se odriče.


21. USTUPANJE

Ovi su Uvjeti obvezujući za stranke i njihove sljednike i ustupnike. atlasGO može ove Uvjete ustupiti bez ograničenja. Vi ne možete ove Uvjete ustupiti ili na neki drugi način prenijeti bez naše prethodne pisane suglasnosti.


22. IZMJENE OVIH UVJETA

atlasGO zadržava pravo na povremenu promjenu ovih Uvjeta, s time da vam može, ali ne mora poslati obavijest o tome. Ako nastavite upotrebljavati Uslugu, pristajete na nove Uvjete. Najnoviji Uvjeti uvijek će biti objavljeni na Usluzi.


23. NASLOVI IZ OVIH UVJETA

Naslovi odjeljaka iz ovih Uvjeta služe samo kao referenca te ni na koji način ne utječu na značenje ili tumačenje ovih Uvjeta.

Izvorna verzija Općih uvjeta korištenja je na engleskom jeziku. U slučaju spora, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.